ARAMA
Savjeti za mašine za pranje rublja
 • 1Priprema rublja

  • Rublje s metalnim dodacima kao što su žice u grudnjacima, kopče na pojasevima ili metalna dugmad će oštetiti mašinu. Uklonite metalne dijelove ili takvo rublje perite u vrećama za pranje ili u jastučnicama.

  • Izvadite sve predmete iz džepova kao što su kovanice, olovke i spajalice. Izvratite džepove i očetkajte ih. Ti predmeti mogu oštetiti proizvod ili izazvati prekomjernu buku.

  • Stavite male predmete poput čarapica za bebe ili najlon čarapa u vreću za pranje ili u jastučnicu.

  • Stavite zavjese bez gnječenja. Uklonite kukice sa zavjesa.

  • Zakopčajte zatvarače, zašijte labavu dogmad i popravite poderane i iscjepane dijelove.

  • Perite proizvode s etikatama "perivo u mašini" ili perivo ručno" samo pomoću odgovarajućeg programa.

  • Nemojte prati obojeno i bijelo zajedno. Novo, tamno obojeno pamučno rublje oslobađa mnogo boje. Perite takvo rublje odvojeno.

  • Tvrdokorne mrlje se moraju tretirati pravilno prije pranja. Ako niste sigurni, provjerite u hemijskoj čistioni.

  • Koristite samo boje/sredstva za mijenjenje boje i sredstva za odstranjivanje kamenca koja su pogodna za mašinsko pranje. Uvijek se pridržavajte uputstava na pakovanju.

  • Perite hlače i osjetljivu odjeću tako što ćete ih izvratiti.

  • Čuvajte rublje napravljeno od Angora vune u zamrzivaču par sati prije pranja. To će smanjiti boranje.

  • Rublje koje je u velikoj mjeri izloženo materijalima kao što je brašno, vapnasta prašina, mlijeko u prahu, mora se protresti prije nego što se stavi u mašinu. Takva prašina i prah na rublju se mogu nakupiti na unutrašnjim dijelovima mašine tokom vremena i izazvati oštećenje.

 • 2Ispravan kapacitet punjenja

  • Maksimalan kapacitet punjenja zavisi od vrste rublja, stepena zaprljanja i programa pranja koji želite koristiti.

  • Mašina automatski prilagođava količinu vode prema težini punjenja rublja. Međutim, uvijek se pridržavajte informacija datih u "Tabeli programa i potrošnje", jer će prekomjerno punjenje smanjiti performanse mašine. Pored toga, mogu se pojaviti problemi s bukom i vibracijama.

 • 3Punjenje rublja

  • Otvorite vrata za punjenje.

  • Stavite rublje tako da je rastreseno u mašinu.

  • Gurnite vrata za punjenje da ih zatvorite dok ne čujete zvuk zaključavanja klik. Uvjerite se da nijedan predmet nije zaglavljen u vratima.

  • Vrata za punjenje se zaključavaju dok je program u toku rada. Vrata se mogu otvoriti tek kratko vrijeme nakon što program dođe do kraja.

  • U slučaju pogrešnog punjenja rublja, na mašini se mogu pojaviti problemi s bukom i vibracijama.

  • Nemojte puniti više od 1 dvostrukog jorgana s vlaknima (200 x 200 cm).

  • Nemojte prati predmete koji sadrže pamuk kao što su jorgani, jastuci itd.

  • Ako pokušate prati glomazne predmete kao što su tepisi, prostirke, osim posteljina, može doći do trajnih oštećenja na vašoj mašini.

 • 4Korištenje deterdženta i omekšivača

  Ladica za deterdžent se sastoji od tri odjeljka:

  (I) za pretpranje

  (II) za glavno pranje

  (III) za omekšivač

  (*) pored toga, tu je i sifonski komad u odjeljku za omekšivač.

 • 5Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za čišćenje

  • Dodajte deterdžent i omekšivač prije pokretanja programa pranja.

  • Nikada nemojte otvarati ladicu za deterdžent dok je program pranja u toku!

  • Kada koristite program bez pretpranja, nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za pretpranje (odjeljak br. I).

  • U programu s pretpranjem, nemojte koristiti tečni deterdžent u odjeljku za pretpranje (odjeljak br. I).

  • Nemojte odabrati program s pretpranjem ako koristite kesicu s deterdžentom ili lopticu za doziranje. Stavite kesicu s deterdžentom ili lopticu za doziranje direktno među rublje u mašini.

  • Ako koristite tečni deterdžent, nemojte zaboraviti staviti posudu tečnog deterdženta u odjeljak za glavno pranje (odjeljak br. II).

 • 6Odabir deterdženta

  Tip deterdženta koji ćete koristiti zavisi od tipa i boje tkanine.

  • Koristite različit deterdžent za šarenu i bijelu odjeću.

  • Perite vašu osjetljivu odjeću samo posebnim deterdžentima (tečni deterdženti, šampon za vunu itd.) namijenjenim isključivo za osjetljivu odjeću.

  • Kada perete tamno obojenu odjeću i jorgane, preporučljivo je da se koristi tečni deterdžent.

  • Perite vunenu odjeću posebnim deterdžentom namijenjenim isključivo za vunenu odjeću. Koristite samo deterdžente proizvedene isključivo za mašine za pranje rublja. Nemojte koristiti praškasti sapun.

 • 7Podešavanje količine deterdženta

  Količina deterdženta za pranje koji će se koristiti zavisi od količine rublja, stepena zaprljanja i tvrdoće vode. Pročitajte pažljivo uputstva proizvođača na pakovanju deterdženta i pridržavajte se preporučenih količina.

  • Nemojte koristiti količine koje premašuju količine preporučene na pakovanju deterdženta da biste izbjegli probleme s prekomjernom pjenom, slabim ispiranjem, da osigurate financijske uštede i konačno, zaštitu okoliša.

  • Koristite manje deterdženta za male količine ili blago zaprljanu odjeću.

  • Koristite koncentrirani deterdžent u preporučenoj količini.

 • 8Korištenje omekšivača

  • Pospite omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice za deterdžent.

  • Koristite količine koje su preporučene na pakovanju.

  • Nemojte premašivati oznaku (>maks<) nivoa u odjeljku za omekšivač.

  • Ako je omekšivač izgubio svoju tečnost, razrijedite ga s malo vode prije stavljanja u ladicu za deterdžent.

 • 9Korištenje tečnog deterdženta

  Ako proizvod sadrži posudu za tečni deterdžent:

  • Uvjerite se da ste stavili posudu za tečni deterdžent u odjeljak br. "II".

  • Koristite posudu za mjeru proizvođača deterdženta i pridržavajte se uputstava na pakovanju.

  • Koristite količine koje su preporučene na pakovanju.

  • Ako je tečni deterdžent izgubio svoju tečnost, razrijedite ga s malo vode prije stavljanja u posudu za deterdžent.

 • 10Nema posude za tečni deterdžent u proizvodu

  Nemojte koristiti tečni deterdžent za pretpranje u programu s pretpranjem.

  Koristite posudu za mjeru proizvođača deterdženta i pridržavajte se uputstava na pakovanju.

  Tečni deterdžent će stvoriti mrlje na vašoj odjeći kada se koristi s funkcijom odgođenog starta. Ako ćete koristiti funkciju odgođenog starta, nemojte koristiti tečni deterdžent.

 • 11Korištenje gela i deterdženta u tabletama

  Kada koristite tablete ili deterdžente u vidu gela, pročitajte pažljivo uputstva proizvođača na pakovanju deterdženta i pridržavajte se preporučenih vrijednosti. Ako nema uputstava na pakovanju, primijenite sljedeće.

  • Ako je gustina deterdženta u vidu gela tečna i vaša mašina ne sadrži posebnu posudu za tečni deterdžent, stavite deterdžent u vidu gela u odjeljak za glavno pranje tokom prvog uzimanja vode. Ako vaša mašina ima posudu za tečni deterdžent, napunite deterdžent u ovu posudu prije pokretanja programa.

  • Ako deterdžent u vidu gela nije tečan ili je u obliku kapsule tečne tablete, stavite ga direktno u bubanj prije pranja.

  • Stavite deterdžent u tableti u odjeljak za glavno pranje (odjeljak br. II) ili direktno u bubanj prije pranja. Deterdžent u tableti može ostaviti talog u odjeljku za deterdžent. Ako naiđete na takvu situaciju, stavite deterdžent u tableti na dno bubnja među rublje pri sljedećim pranjima. Koristite deterdžent u tableti ili u gelu bez biranja funkcije pretpranja.

 • 12Korištenje štirke

  • Dodajte tečnu štirku, praškastu štirku ili boje u odjeljak za omekšivač prema uputstvima na pakovanju.

  • Nemojte koristiti omekšivač i štirku zajedno u ciklusu pranja.

  Obrišite unutrašnjost mašine mokrom krpom i očistite krpu nakon upotrebe štirke.

 • 13Korištenje izbjeljivača

  • Odaberite program s pretpranjem i dodajte sredstvo za izbjeljivanje na početku pretpranja. Nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za pretpranje. Kao alternativu, odaberite program s dodatnim vremenom ispiranja i dodajte sredstvo za izbjeljivanje dok mašina uzima vodu iz odjeljka za deterdžent tokom prvog koraka ispiranja.

  • Nemojte koristiti sredstvo za izbjeljivanje i deterdžent miješajući ih.

  • Koristite samo malu količinu (otprilike 50 ml) sredstva za izbjeljivanje i isperite odjeću veoma dobro, jer izaziva iritaciju kože. Nemojte polijevati sredstvo za izbjeljivanje na odjeću i nemojte koristiti za šarenu odjeću.

  • Kada koristite izbjeljivač na bazi kisika, pridržavajte se uputstava na pakovanju i odaberite program koji pere na nižoj temperaturi.

  • Izbjeljivači na bazi kisika se mogu koristiti zajedno s deterdžentima; međutim, ako njihova gustina nije ista kao i gustina deterdženta, stavite prvo deterdžent u odjeljak br. "II" u ladicu za deterdžent i sačekajte dok deterdžent teče dok mašina uzima vodu. Dodajte sredstvo za izbjeljivanje u isti odjeljak dok mašina i dalje uzima vodu.

 • 14Korištenje odstranjivača kamenca

  • Po potrebi koristite samo odstranjivače kamenca proizvedene isključivo za mašine za pranje rublja.

  • Uvijek se pridržavajte uputstava na pakovanju.

 • 15Odabir programa

  1. Odaberite program koji je pogodan za tip, količinu i stepen zaprljanja rublja u skladu s "Tabelom programa i potrošnje" i s tabelom temperature u nastavku.

  2. Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.

  Programi su ograničeni najvišom brzinom okretanja prikladnom za taj određeni tip tkanine.

  • Sortirajte rublje prema tipu tkanine, boji, stepenu zaprljanja i dopuštenoj temperaturi vode kada birate program.

  Uvijek odaberite najnižu potrebnu temperaturu. Viša temperatura znači veću potrošnju energije.

 • 16Glavni programi

  Zavisno od tipa tkanine, koristite sljedeće glavne programe.

  Pamuk

  Koristite ovaj program za vaše pamučno rublje (kao što je posteljina, jorgani i jastučnice, peškiri, ogrtači, donje rublje itd.). Vaše rublje će biti snažno oprano tokom dužeg ciklusa pranja.

  Sintetika

  Koristite ovaj program da operete vaše sintetičko rublje (košulje, bluze, sintetičko/pamučne mješavine itd.). On pere nježno i ima kraći ciklus pranja u poređenju s programom za pamuk. Za zavjese i čipka til koristite program Sintetičko 40 ˚C s pretpranjem i odabranom funkcijom protiv gužvanja. Pošto njihova mrežasta struktura uzrokuje prekomjernu pjenu, velove/čipke perite stavljanjem male količine deterdženta u odjeljak za glavno pranje. Nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za pretpranje.

  Vuna

  Koristite ovaj program da operete vašu vunenu odjeću. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je usklađena s oznakama na vašoj odjeći. Koristite odgovarajuće deterdžente za vunenu odjeću.

 • 17Dodatni programi

  Za posebne slučajeve na raspolaganju su dodatni programi u Beko mašinama za pranje rublja. Dodatni programi se mogu razlikovati zavisno od modela mašine.

  Pamuk Eco

  Koristite ovaj program da perete vaše rublje koje je perivo u programima za pamuk tokom dužeg vremena, on i dalje ima veoma dobre performanse čišćenja i dobar je za štednju. Program Pamuk Eco troši manje energije u odnosu na druge programe za pamuk.

  Bebe

  Koristite ovaj program da perete rublje vaše bebe kao i rublje koje pripada osobama s alergijama. Povećana higijena je osigurana dužim periodom zagrijavanja i dodatnim ciklusom ispiranja.

  Osjetljivo

  Pomoću ovog programa možete prati vašu osjetljivu odjeću. On ima nježnije kretnje prilikom pranja i nema srednji ciklus centrifugiranja u poređenju sa "Sintetičkim" programom. Mora se koristiti za odjeću za koju se preporučuje osjetljivo pranje.

  Ručno pranje

  Koristite ovaj program da perete vašu vunenu/osjetljivu odjeću koja nosi oznaku "nije perivo u mašini" i za koje je preporučljivo ručno pranje. On veoma nježno pere rublje tako da se odjeća ne ošteti.

  Express

  Koristite ovaj program da brzo operete vašu blago zaprljanu i pamučnu odjeću bez mrlja.

  Express 14

  Koristite ovaj program da brzo operete malu količinu blago zaprljane pamučne odjeće.

  Super 40

  Ovaj program pere duže na 40 °C i daje isti rezultat kao i program "Pamuk 60 °C" i time štedi energiju. Pogodan je za odjeću koja se ne može prati programom "Pamuk 60 °C".

  Košulje

  Koristite ovaj program da perete zajedno košulje od pamuka, sintetike i sintetičke mješavine.

  Modni

  Ovaj program možete koristiti da perete rublje koje nosi etiketu "viskoza i mješavina viskoze" ili za koje je preporučljivo da se pere programima za osjetljivo. On čisti vaše rublje bez ikakvih deformacija. Npr.: Bluze, haljine, suknje itd.

  Sportska odjeća

  Ovaj program je pogodan za odjeću koja je nošena kratko vrijeme kao što je sportska odjeća. Koristi se za brzo pranje male količine odjeće od pamučno/sintetičke mješavine.

  Posteljina

  Koristite ovaj program da operete vaše jorgane s vlaknima koji nose oznaku "perivo u mašini". Uvjerite se da ste jorgan stavili ispravno kako ne bi došlo do oštećenja mašine ili jorgana. Uklonite navlaku s jorgana prije stavljanja u mašinu. Presavijte jorgan na pola i stavite u mašinu.

  Stavite jorgan u mašinu pazeći da ne dođe u kontakt s gumom na vratima.

 • 18Posebni programi

  Za specifičnu primjenu, odaberite bilo koji od sljedećih programa.

  Ispiranje

  Koristite ovaj program kada želite odvojeno ispiranje ili štirku.

  Centrifuga+pumpa

  Koristite ovaj program da dodate dodatni ciklus centrifuge za vaše rublje ili da iscijedite vodu iz mašine. Prije odabira ovog programa, odaberite željenu brzinu centrifuge i pritisnite tipku Start / Pauza / Otkaži. Mašina će centrifugirati rublje po zadanoj brzini okretanja i iscijediti vodu. Ako želite samo iscijediti vodu bez centrifugiranja rublja, odaberite program pumpa+centrifuga, a zatim odaberite funkciju Bez centrifuge pomoću tipke za podešavanje brzine centrifuge. Pritisnite tipku Start / Pauza / Otkaži. Trebali biste koristiti nižu brzinu centrifuge za osjetljivo rublje.

 • 19Čišćenje i njega

  Vijek trajanja ovog proizvoda će se produžiti i učestalost problema će se smanjiti ako se proizvod čisti u redovnim intervalima.

 • 20Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
  • o Ostaci omekšivača, deterdženta i prljavštine se mogu akumulirati u vašoj mašini tokom vremena i mogu uzrokovati neprijatne mirise i pritužbe na pranje. Da biste ovo izbjegli, koristite program za čišćenje bubnja.
  • o Ako vaša mašina nema program za čišćenje bubnja, koristite program pamuk-90 i odaberite pomoćne funkcije Dodatna voda ili Ekstra ispiranje.
  • o Prije pokretanja programa, stavite maksimalno 100 g praška protiv kamenca u odjeljak za deterdžent za glavno pranje (odjeljak br. II).
  • o Ako je sredstvo protiv kamenca u obliku tablete, stavite jednu tabletu u odjeljak br. II. Posušite gumu na vratima s unutrašnje strane komadom čiste krpe nakon što program dođe do kraja.
  • o Ponovite proces čišćenja bubnja svaka 2 mjeseca.
  • o Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za pranje rublja.
  • o Nakon svakog pranja uvjerite se da nije ostalo stranih tvari u bubnju.
 • 21Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

  Po potrebi prebrišite kućište mašine vodom i sapunom ili nekorozivnim blagim deterdžentom u gelu, zatim posušite mekanom krpom. Koristite samo mekanu i vlažnu krpu da očistite upravljačku ploču.

  Nikada nemojte koristiti spužve ili materijale za ribanje. Oni će oštetiti ofarbane i plastične površine.

 • 22Čišćenje filtera za uzimanje vode

  Na kraju svakog ventila za uzimanje vode na stražnjoj strani mašine se nalazi filter, a također i na kraju svakog crijeva za uzimanje vode na spoju na slavinu. Ovi filteri sprečavaju da strane tvari i prljavština iz vode ulaze u mašinu za pranje rublja. Filtere bi trebalo očistiti kada se zaprljaju.

 • 23Čišćenje ladice za deterdžent

  Čistite ladicu za deterdžent u redovnim intervalima kao što je naznačeno u nastavku kako biste spriječili akumuliranje deterdženta u prahu tokom vremena.

 • 24Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtera pumpe

  Sistem filtera u vašoj mašini sprječava da tvrdi predmeti poput dugmadi, kovanica i vlakana tkanine blokiraju rotor pumpe tokom cijeđenja vode za pranje. Zbog toga će se voda iscijediti bez problema i vijek trajanja pumpe će se produžiti. Ako mašina ne uspije ispustiti vodu, filter pumpe je začepljen.

  Filter se mora očistiti kad god je začepljen ili svaka 3 mjeseca. Da biste očistili filter pumpe, prvo morate ispustiti vodu. Pored toga, voda se mora potpuno ispustiti prije transportovanja mašine (npr. prilikom seljenja u drugu kuću) i u slučaju niskih temperatura.

  Strane tvari koje su ostale u filteru pumpe mogu oštetiti vašu mašinu ili mogu izazvati probleme s bukom.

  Da biste očistili prljavi filter i iscijedili vodu:

  1. Isključite mašinu iz utičnice da isključite napajanje. Temperatura vode u mašini može doseći do 90 ºC. Da biste izbjegli opekotine, filter se mora očistiti nakon što se voda u mašini ohladi.

  2. Otvorite poklopac filtera. Ako se poklopac filtera sastoji iz dva dijela, pritisnite jezičak na poklopcu filtera prema dolje i povucite taj dio prema sebi.

  3. Kada voda istekne iz mašine, uklonite filter okrećući ga.

  4. Očistite sve ostatke u filteru kao i vlakna, ako ih ima, oko područja rotora pumpe.

  5. Vratite filter. Ako vaš proizvod ima kao dodatak mlaznice za vodu, uvjerite se da je filter nalegao u svoje kućište u pumpi. Nikada nemojte silom stavljati filter u njegovo kućište. Neka filter potpuno nalegne na mjesto. U suprotnom, voda može curiti iz poklopca filtera.

  6. Ako se poklopac filtera sastoji iz dva dijela, zatvorite poklopac filtera pritišćući jezičak. Ako je iz jednog dijela, prvo nalegnite jezičak na nižem dijelu u njegovo mjesto, zatim pritisnite gornji dio da zatvorite.

  7. Očistite ladicu za deterdžent kao što je naznačeno u nastavku:

  1. Pritisnite označenu tačku na sifonu u odjeljku za omekšivač i povucite prema sebi dok se odjeljak ne ukloni iz mašine. Ako se u odjeljku za omekšivač počne skupljati voda i mješavina omekšivača koja je veća nego što je normalno, sifon se mora očistiti.

  2. Operite ladicu za deterdžent i sifon s dosta mlake vode u umivaoniku. Nosite zaštitne rukavice ili koristite odgovarajuću četkicu da biste izbjegli da ostatci u ladici dođu u dodir s vašom kožom prilikom čišćenja.

  3. Vratite ladicu natrag na mjesto nakon čišćenja i uvjerite se da je dobro nalegla.

  8. Očistite bubanj vaše mašine za pranje rublja kao što je naznačeno u nastavku:

  1. Ako je kanal na gumi začepljen, očistite kanal pomoću čačkalice.

  2. Strane metalne tvari u vašoj mašini će uzrokovati mrlje od hrđe. Očistite mrlje na površini bubnja koristeći sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika. Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu ili žicu za suđe.

  9. Zatvorite slavine

  10. Uklonite matice s crijeva za uzimanje vode da biste pristupili filterima na ventilima za uzimanje vode. Očistite filtere pomoću odgovarajuće četke. Ako su filteri previše prljavi, izvadite ih van pomoću kliješta i očistite ih.

  11. Uklonite filtere na ravnim krajevima crijeva za uzimanje vode zajedno sa zaptivačima i očistite temeljito pod mlazom vode.

  12. Vratite zaptivače i filtere pažljivo na njihovo mjesto i pričvrstite ručno maticu za crijevo.

  13. Povucite drenažno crijevo za slučaj nužde iz njegovog ležišta.

  14. Stavite kraj crijeva u veliku posudu. Ispustite vodu u posudu tako što ćete izvaditi čep na kraju crijeva. Kada je posuda puna, začepite dovod crijeva tako što ćete vratiti čep. Nakon što ispraznite posudu, ponovite gore navedeni postupak da biste potpuno ispustili vodu iz mašine.

  15. Kada je ispuštanje vode završeno, zatvorite kraj čepom i postavite crijevo na mjesto.

  16. Okrenite filter pumpe da ga uklonite.

  Cijeđenje vode u slučaju da proizvod nema drenažno crijevo za slučaj nužde:

  1. Možete ukloniti poklopac filtera tako što ćete ga lagano gurnuti prema dolje pomoću plastičnog alata s tankim vrhom kroz procjep iznad poklopca filtera. Nemojte koristiti alate s metalnim vrhom da uklonite poklopac.

  2. Neki od naših proizvoda imaju, a neki nemaju drenažno crijevo za slučaj nužde. Slijedite korake u nastavku da iscijedite vodu.

  Cijeđenje vode kada proizvod ima drenažno crijevo za slučaj nužde:

  1. Postavite veliku posudu ispred filtera da uhvatite vodu iz filtera.

  2. Olabavite filter pumpe (okretanjem u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu) dok voda na počne istjecati. Napunite posudu koju ste postavili ispred filtera. Uvijek imajte komad krpe pri ruci da pokupite vodu koja se prolije.